Liczby "przypierwsze" vs funkcja dzeta

Jak widzimy istnieje zależność występowania miejsc zerowych fukncji Riemanna, rozkładem poziomów energetycznych jądra atomów ciężkich i występowania liczb "przypierwszych".Liczby pierwsze w stosunku 120/240 stopni

Jak łatwo można zauważyć liczby pierwszę leżą na ramionach które są 120/240 stopni wstosunku do siebie i niesie to za sobą zależności liczb pierwszych w prawach fizyki i chemii.

\

Liczby pierwsze, spirala Ulmana i piramidy

Porównując obrazy spirali Ulmana z obrazami piramid łatwo można zauważyć iż występuje pewne podobieństwo co świadczy że projektnaci piramid przy budowie ich musieli sugerować się liczbami pierwszymi.

www.wikiwand.com/en/Ulam_spiral


www.deviantart.com/narcissistic-pi/art/Ulam-Spiral-142-000-441406488


steemit.com/math/@voice-of-apollo/is-there-a-hidden-pattern-to-prime-numbers-can-we-start-to-see-it-with-the-ulam-spiral


technologiamaszynowa.blogspot.com/2013/06/piramidy-z-giza-brama-do-innej.html

technologiamaszynowa.blogspot.com/2013/06/piramidy-z-giza-brama-do-innej.html

technologiamaszynowa.blogspot.com/2013/06/piramidy-z-giza-brama-do-innej.html